Internationellt ekonomiskt samarbete

Samma sak som
Föredragen etikett
Internationellt ekonomiskt samarbete
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Interstatligt ekonomiskt samarbete
  • Mellanstatligt ekonomiskt samarbete
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
164613
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:27+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Interstatligt ekonomiskt samarbete. Ändrat 2004-05-06.
  • Tidigare även Internationellt samarbete - ekonomi. Ändrat 2006-04-06.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Ersätter
Systemnummer
  • (sao)49608