Informationsvetenskap

Samma sak som
Föredragen etikett
Informationsvetenskap
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
172742
Beskrivningens skapelsedatum
2002-09-19T18:10:44+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-11T16:37:54.903+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)56454