Indianer

Samma sak som
Föredragen etikett
Indianer
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Amerikas ursprungsbefolkning
  • Indianfolk
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
148725
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:33:51+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)16293