Hjärtstillestånd • sao
föredragen benämning
Hjärtstillestånd
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Cardiac arrest • lcsh
bredare match
Veh • kssb
variant
Asystole
Hjärtstopp
Ladda ner
Andra tjänster