Heliga platser • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Heliga platser
ingår i system
Del av termsamling
nära match
203.5 • 23/swe
Sacred space • lcsh
bredare match
Cm.03 • kssb
anmärkning om användning
Se även resp samfund eller religion med tillägg .03, särsk se resp samfund eller religion med tillägg, t ex Cj-jz Lourdes, Cmdd-oahaz Mecka
Ladda ner
Andra tjänster