Hatbrott

Samma sak som
Föredragen etikett
Hatbrott
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
172773
Beskrivningens skapelsedatum
2002-09-19T18:10:48+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-19T15:42:20.342+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - straffrätt Oeb, - kriminologi Oepa. Definition: "Brott som begåtts mot bakgrund av gärningsmannens uppfattningar, värderingar eller ideologier och som strider mot principen om alla människors lika värde. Hit räknas brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska inslag.." (ur Brå-rapport 2002:9)
Systemnummer
  • (sao)56485