Högskolor

Samma sak som
Föredragen etikett
Högskolor
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Kontrollnummer
283341
Beskrivningens skapelsedatum
2006-12-12T16:51:19+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om särsk högskolor. För verk om högskolan som utbildningsform används ämnesordet Högskolan.