Allmänt ämnesord

Gravar

Samma sak som
Föredragen benämning Gravar
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
Metadata
Smalare