Grammatik • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Grammatik
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Grammar, Comparative and General • lcsh
bredare match
F.01 • kssb
variant
Språklära
anmärkning om användning
Se även resp språk med tillägg .01, t ex svenska Fc.01. LCSH:s scopenote: Here are entered: 1. Works comparing and classifying the grammatical structure of genetically unrelated languages or groups of languages; 2. Works in which the principles of grammar in general are discussed, i.e. general, philosophical or universal grammar. Works which present a specific comparison of the grammars of two or more languages or groups of languages are entered under the name of the language, with the subdivision Grammar, Comparative.
Ladda ner
Andra tjänster