Fredsorganisation • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Fredsorganisation
ingår i system
Del av termsamling
alternativ benämning
Fredsfot
anmärkning om användning
Hit verk om anpassning av en krigsmakt till fredsförhållanden.
Ladda ner
Andra tjänster