Fredsbyggande • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Fredsbyggande
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Peace-building • lcsh
bredare match
Obba • kssb
variant
Fredsbyggande arbete
anmärkning om användning
Hit verk om åtgärder som vidtas efter en konflikt, och vars syfte är att identifiera och stödja de politiska och sociala strukturer som kan stärka och konsolidera freden för att förhindra en upprepning av konflikten.
Ladda ner
Andra tjänster