Sammansatt term

Fransk konst--historia

Samma sak som
Föredragen benämning Fransk konst--historia
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Konst - historia - Frankrike. Ändrat 2014-03-14.
Metadata
Smalare
Termkomponenter