Fotografer • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Fotografer
ingår i system
nära match
Photographers • lcsh
bredare match
Inb • kssb • 8
Inz • kssb • 8
variant
Arkitekturfotografer
Fotografyrket
anmärkning om användning
Särsk Inz.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även Fotografyrket. Ändrat 2001-04. Tidigare SAB-koder Pna och Pnz. Ändrat 2006-09-07. Tidigare SAB-koder In och Inz. Ändrat 2008-08-28.
Ladda ner
Andra tjänster