Forntiden • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Forntiden
ingår i system
bredare match
K.2 • kssb
variant
Forntidens historia
Förhistorisk tid
relaterad
anmärkning om användning
Även kronologiskt ämnesord.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare även Forntidens historia. Ändrat 2005-04-14.
Ladda ner
Andra tjänster