Fornsvenska språket • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Fornsvenska språket
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Swedish language • lcsh
bredare match
Fca • kssb
variant
Fornsvenska
Medeltidsspråket--svenska
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Fornsvenska. Ändrat 2003-05-08.
Ladda ner
Andra tjänster