Folkseder

Samma sak som
Föredragen etikett
Folkseder
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Seder och bruk
  • Vardagsliv och traditioner
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
145426
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:29:10+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2018-03-15T11:35:15.051+01:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)11982