Flygfotografi • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Flygfotografi
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Aerial photography • lcsh
bredare match
Pnd • kssb • 7
variant
Aerofotografering
Aerofotografi
Flygfotografering
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare Flygfotografering. Ändrat 2005-09-22.
Ladda ner
Andra tjänster