Flerstämmiga sekvenser

Samma sak som
Föredragen etikett
Flerstämmiga sekvenser
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
164933
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:56:54+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • tidigare: Sekvenser (flerstämmiga). Ändrat KKS 2000:1. Ändrat till Enstämmiga sekvenser 2017-04-11
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-11T08:01:45.234+02:00
Ersätter
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    musao
Systemnummer
  • (sao)50046