Finländare

Samma sak som
Föredragen etikett
Finländare
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
145079
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:28:35+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-20T14:05:46.422+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om finländare utanför Finland. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om finländare i Finland används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med Finland.
Systemnummer
  • (sao)11536