Filosofi

Samma sak som
Föredragen etikett
Filosofi
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
145025
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:28:28+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-19T11:06:58.733+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • Se även den allmänna underindelningen - teori, filosofi.
Systemnummer
  • (sao)11475