Filosofi • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Filosofi
ingår i system
nära match
100 • 23/swe
Philosophy • lcsh
bredare match
D • kssb
anmärkning om användning
Se även den allmänna underindelningen - teori, filosofi.
Ladda ner
Andra tjänster