Fiktiva gestalter • sao
föredragen benämning
Fiktiva gestalter
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Fictitious characters • lcsh
variant
Fiktiva personer
anmärkning om användning
Se även särsk fiktiva gestalter, t ex King Kong (fiktiv gestalt).
Ladda ner
Andra tjänster