Fayyumporträtt • sao
föredragen benämning
Fayyumporträtt
ingår i system
Del av termsamling
nära match
757.0932 • 23/swe
Mummy portraits • lcsh
bredare match
Ibvz Porträtt • kssb
Ie.21 • kssb
variant
Mumieporträtt
Ladda ner
Andra tjänster