Far-sonrelationer

Samma sak som
Föredragen etikett
Far-sonrelationer
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Far-sonförhållande
  • Fäder och söner
  • Son-farförhållande
  • Söner och fäder
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
166717
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:59:33+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • tidigare Far-sonförhållande. Ändrat 2002-12.
Systemnummer
  • (sao)52586