Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/F%C3%B6rvaltning

Förvaltning

Samma sak som
Föredragen benämning Förvaltning
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Metadata
Smalare
Visa som: