Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/F%C3%B6rsta%20v%C3%A4rldskriget%201914-1918

Första världskriget 1914-1918

Samma sak som
Föredragen benämning Första världskriget 1914-1918
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Metadata
Smalare
Visa som: