Förkortningar • sao
föredragen benämning
Förkortningar
ingår i system
Del av termsamling
nära match
411 • 23/swe
Abbreviations • lcsh
bredare match
Afb • kssb
F.07 • kssb
relaterad
anmärkning om användning
- språkvetenskap F.07, - paleografi Afb.
se även resp språk med tillägg .07. Hit allmänna verk om förkortningar.
Ladda ner
Andra tjänster