Etiopier

Samma sak som
Föredragen etikett
Etiopier
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
234165
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-17T16:11:12+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-28T13:22:24.169+02:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om etiopier utanför Etiopien. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om etiopier i Etiopien används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Etiopien.