Eritreaner

Samma sak som
Föredragen etikett
Eritreaner
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
DDC
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
330922
Beskrivningens skapelsedatum
2009-12-15T11:12:26+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om eritreaner utanför Eritrea. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om eritreaner i Eritrea används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med Eritrea.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NEO 2010-04-03.