Emigranter

Samma sak som
Föredragen etikett
Emigranter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Utvandrare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
144192
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:26:32+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-18T14:06:06.669+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)8307