Delningsekonomi

Samma sak som
Föredragen etikett
Delningsekonomi
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Cirkulär ekonomi
 • Kollaborativ ekonomi
 • Gemensam konsumtion
 • Hållbar konsumtion
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
395779
Beskrivningens skapelsedatum
2016-06-10T08:16:07+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad
Källa
 • Kreativt verk
  Citat
  ”samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.”
  Etikett
  NE 2016-05-13