Allmänt ämnesord

Byggritningar

Samma sak som
Föredragen benämning Byggritningar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar gjorda för utformning och konstruktion (eller för att dokumentera utformning och konstruktion) av väg-, vatten- och maskinbyggnad och andra ingenjörsarbeten eller konstruktionskomponenter. Skiljs från arkitekturritningar huvudsakligen genom att upphovsmannen betecknas som 'ingenjör'. (TGM)
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även Byggnadsritningar - husbyggnad. Ändrat 2004-09-02.
  • Tidigare Byggnadsritningar. Ändrat 2014-09-03.
Metadata