Brottsbekämpning • sao
föredragen benämning
Brottsbekämpning
ingår i system
Del av termsamling
bredare match
Oepb • kssb
anmärkning om användning
Hit verk om samhällets åtgärder för att förhindra brott och för att lagföra personer som har begått brott.
Ladda ner
Andra tjänster