Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Brev

Brev

Samma sak som
Föredragen benämning Brev
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Även genre/formterm. Se även ämnesord för resp. litteraturs brev, t ex Bysantinska brev.
  • Anmärkning om användning
    • Klassifikation: se även resp litteraturhistoria med tillägg .06, t ex svensk Gc.06. För genren i sig se H och resp skönlitteratur, t ex svensk Hc.
Metadata
Smalare
Visa som: