Bolivia • sao
Geografiskt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Bolivia
ingår i system
nära match
984 • 23/swe
984 • 23/swe
bredare match
Kqdi • kssb
Nqdi • kssb
variant
Republiken Bolivia
República de Bolivia
anmärkning om användning
Särsk orter Nqdiz.
marc:hasAddedEntryGeographicName
Bolivia
Ladda ner
Andra tjänster