Biometri • sao
Allmänt ämnesord
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Biometri
ingår i system
Del av termsamling
nära match
570.15195 • 23/swe
Biometry • lcsh
bredare match
Ue:t • kssb • 8
Vnac • kssb • 8
variant
Biostatistik
anmärkning om användning
- biologi Ue:t, -medicin Vnac.
anmärkning om tillämpningshistorik
Tidigare endast SAB-kod Vnac. Ändrat 2007-05-23.
Ladda ner
Andra tjänster