URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Bilder
ingår i system
Del av termsamling
nära match
0222 • 23/swe
Pictures • lcsh
bredare match
Abefb • kssb
Ia • kssb
anmärkning om användning
- konst Ia, - biblioteksteknik Abefb. Medier se resp avd med tillägg /B och /BP (planscher och originalkonst).
Även genre/formterm.
Ladda ner
Andra tjänster