Barn till nazister

Samma sak som
Föredragen etikett
Barn till nazister
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
172692
Beskrivningens skapelsedatum
2002-09-19T18:10:31+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-04-25T15:14:56.561+02:00
Systemnummer
  • (sao)56404