Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Banker

Banker

Samma sak som
Föredragen benämning Banker
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Relaterad
Anmärkning
Metadata
Smalare
Visa som: