Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Arkitektur

Arkitektur

Samma sak som
Föredragen benämning Arkitektur
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Bredare match
Variant
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även underindelning. Ändrat 2001-06.
Metadata
Smalare
Visa som: