Arbetstidsförkortning

Samma sak som
Föredragen etikett
Arbetstidsförkortning
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Korttidsarbete
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
139785
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:18:59+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-30T08:57:46.19+02:00
Smalare
Systemnummer
  • (sao)1527