Alternativ och kompletterande kommunikation

Samma sak som
Föredragen etikett
Alternativ och kompletterande kommunikation
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • AKK
  • Alternativ eller kompletterande kommunikation
  • Alternativ kommunikation
  • Kommunikation med stöd
  • Kompletterande kommunikation
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
246787
Beskrivningens skapelsedatum
2004-11-22T15:21:55+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-29T14:05:31.3+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - kommunikation Bra, - konstgjorda språk Fy.