Allergi

Samma sak som
Föredragen etikett
Allergi
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Hypersensibilitet
  • Överkänslighet
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
139174
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:17:33+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-06-30T10:38:53.035+02:00
Smalare
Relaterad
Systemnummer
  • (sao)684