Allmänt ämnesord

11 september-attackerna 2001

Samma sak som
Föredragen benämning 11 september-attackerna 2001
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Terroristattackerna mot World Trade Center och Pentagon 2001. Ändrat 2003-04-24.
Metadata