Östeuropéer

Samma sak som
Föredragen etikett
Östeuropéer
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
234190
Beskrivningens skapelsedatum
2004-03-17T17:08:47+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-04T11:31:27.754+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om östeuropéer utanför Östeuropa. Används endast tillsammans med geografiskt ämnesord. För verk om östeuropéer i Östeuropa används t.ex. Nationalkaraktär; Folkseder; Samhällsliv; Traditioner; Sociala förhållanden i kombination med det geografiska ämnesordet Östeuropa.