Genre/form

Woodburytryck

Samma sak som
Föredragen benämning Woodburytryck
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Fotomekaniska reproduktioner med kontinuerlig tonskala framställda genom ett pigmentförfarande som introducerades i USA 1870. Användes under 1890-talet huvudsakligen för bokillustrationer. Svåra att skilja från äkta fotografiska kopior, fastän en lätt yttre relief kan synas.
Metadata