Genre/form

Våtkollodiumnegativ

Samma sak som
Föredragen benämning Våtkollodiumnegativ
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Den dominerande glasnegativprocessen sedan den introducerades i USA ca 1855, i Sverige 1853, tills den ersattes med en torrplåtsprocess på 1880-talet. Den fortsatte att användas för fotolitografiska tryckplåtar fram till andra världskriget. Kan delvis urskiljas genom snarare beige än gråaktiga toner lackering och genom att emulsioner pålagda för hand inte alltid täcker hela glasbasen.
Metadata