Genre/form

Union-askar

Samma sak som
Föredragen benämning Union-askar
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Askar för fotografier av termoplastmaterial introducerades i USA 1852 för daguerreotyper och tillverkades även för ambrotyper samt för ett fåtal ferrotyper under 1860-talet. Nästan 800 olika mönstermotiv har registrerats. Ofta felaktigt omnämnda som gummietuier.
Metadata