Genre/form

Tre bilder i en

Samma sak som
Föredragen benämning Tre bilder i en
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Två olika bilder tecknade eller målade på motsatta sidor av en yta som därefter skärs i smala remsor och sätts fast i rätt ordning vinkelrätt på en annan yta som en tredje bild är tecknad eller målad på. När bilden ses eller vrids från sida till sida blir varje separat bild synlig.
Metadata