Träsnitt • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Träsnitt
nära match
Woodcuts • gmgpc
anmärkning om användning
Högtryck framställda från trästockar graverade i längdträ.
Ladda ner
Andra tjänster