Genre/form

Tekniska illustrationer

Samma sak som
Föredragen benämning Tekniska illustrationer
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Illustrationer som används för förklaring av hur någonting fungerar, särskilt i uppslagsböcker och tekniska manualer. Förväxla ej med NATURVETENSKAPLIGA ILLUSTRATIONER, DIAGRAM OCH TABELLER eller RITNINGAR.
Metadata